ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII JUŻ NIE TAKIE PROSTE I SZYBKIE


3673240494_f98a649d93_o

Z początkiem 2016 roku holenderski urząd skarbowy Belastingdienst wprowadza zmianę w sposobie określania statusu rezydencji podatkowej w Holandii. Zmiany w przepisach skomplikują nieco procedurę ubiegania się o zwrot nadpłaconych podatków ponieważ Polacy przed holenderskim urzędem będą musieli wykazać także swoje dochody osiągnięte poza Holandią. W efekcie na zwrot przyjdzie nam poczekać nieco dłużej niż zwykle.

Według nowych zasad prawo do traktowania jako rezydent podatkowy będzie przysługiwało pracownikom, którzy na terenie Holandii w ciągu roku podatkowego osiągną co najmniej 90% swoich przychodów. Uzyskanie takiego statusu jest bardzo istotne przy rozliczeniu ponieważ gwarantuje możliwość skorzystania z ulg podatkowych (tax credit). Wprowadzenie tej zmiany oznaczać będzie potrzebę udokumentowania podczas rozliczenia przychodów osiągniętych poza Holandią a więc w przypadku większości pracowników z Polski zarobków osiągniętych w naszej ojczyźnie. W tym celu będzie trzeba zwrócić się do polskiego urzędu skarbowego o udokumentowanie ich na specjalnym druku, który obecnie jest przygotowywany i uzgadniany pomiędzy Belastingdienst a Ministerstwem Finansów. Dokument ten będzie zbliżony formą do druku EOG wystawianego przez polskie US dla deklaracji niemieckich. Warunkiem uzyskania powyższego dokumentu jest konieczność złożenia do polskiego urzędu skarbowego deklaracji rocznej PIT wraz z załącznikiem PIT ZG ujawniającym przychody osiągnięte w Holandii.

Co ważne, opisywana zmiana dotyczy także osób, które nie pracowały poza Holandią, również one będą musiały wykazać brak dochodów w Polsce na tych samych zasadach.

Od 2016 roku staranie się o zwrot nadpłaconego podatku w Holandii będzie wiązało się z większą ilością formalności. Według wyliczeń firmy Euro-Tax.pl ponad 10% przychodów poza Holandią posiada około 15 % naszych rodaków i są to pieniądze zarobione głównie w Polsce. W tej grupie osób zwroty podatku mogą okazać się nieco niższe niż przed wprowadzeniem zmian. Jednocześnie należy pamiętać, że w większości przypadków złożenie deklaracji podatkowej jest obowiązkowe.

źródło: euro-tax.pl / blog.euro-tax.pl/rozliczenie-podatku-z-holandii-juz-nie-takie-proste-i-szybkie/

Ubezpieczenie Zdrowotne 2016

Wszystkim zainteresowanym przypominamy że wszelkich zmian w ubezpieczeniu zdrowotnym lub zmiany ubezpieczalni na lepszą czy tańszą na 2016 rok należy dokonać do końca 2015 roku.